Cercle de Lingüística Aplicada (CLA) (INDEST)

Permanent URI for this collection

El CLA és un Grup de Recerca Consolidat de la Generalitat de Catalunya. Els projectes de recerca més recents que s'han dut a terme des del CLA han estat relacionats amb el tema del multilingüisme i de la interculturalitat en l’educació secundària i terciària. En termes més generals, el CLA s'ha centrat principalment en el desenvolupament de la consciència lingüística i la competència comunicativa dels aprenents multilingües, el perfil i la formació dels professors no nadius d'anglès com a llengua estrangera, la introducció de l'anglès com a llengua vehicular, el desenvolupament de la competència intercultural i els efectes de la internacionalització en el multilingüisme a l'ensenyament superior. [Més informació]

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 8
 • Item
  Open Access
  Visions de la mobilitat universitària a Catalunya
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2018) Anguera, Joan Pau; Navarro, Lorena; Curcó, Axel; Solé Cutrona, Cristian; Pineda, Eloi; Barahona, Clàudia; Ballesta Remy, Astrid; Berzosa, Fermina; Martin, Berenice; Llurda, Enric; Cots Caimons, Josep Maria; Lasagabaster, David; Pérez, Carmen; Serrano Serrano, Raquel; Sabaté Dalmau, Maria; Block Allen, David
  Aquest volum recull les versions escrites, i actualitzades en alguns casos, d’un seguit de presentacions que van tenir lloc en el marc d’una jornada de treball sobre l’impacte de la mobilitat acadèmica de l’estudiantat universitari. La jornada fou organitzada pel grup de recerca Cercle de Lingüística Aplicada el 13 de maig de 2016. L’objectiu principal de la jornada era intercanviar experiències personals i professionals i resultats de la recerca al voltant d’un aspecte central en les polítiques d’internacionalització de la universitat com és la mobilitat acadèmica de l’estudiantat. La jornada va suposar la cloenda del projecte de recerca Interculturalidad, ciudadanía europea e inglés como lingua franca: entre las políticas y las prácticas en los programas de movilidad internacional universitaria, finançat pel Ministerio de Economía y Competitividad (ref. Projecte: FFI2012-35834). L’objectiu de la jornada i, per tant, d’aquest volum és contribuir a donar resposta a la pregunta sobre l’impacte de la mobilitat acadèmica, tenint en compte, per una banda, els punts de vista dels agents implicats (estudiantat, personal d’administració i professorat) i, per altra banda, el que ens diu la recerca. Així doncs, en aquest volum trobem l’opinió i l’experiència de persones ‘expertes’ en mobilitat acadèmica des de perspectives diferents. Per una banda, el propi estudiantat que ha viscut l’experiència de la mobilitat. Per altra banda, tenim personal d’administració i serveis i professorat que participen en la gestió de la mobilitat acadèmica de l’estudiantat. Finalment, tenim investigadors i investigadores que han estudiat l’impacte de la mobilitat acadèmica bàsicament pel que fa a l’aprenentatge d’una llengua estrangera, però també pel que fa a possibles canvis d’actituds relacionades amb la interculturalitat o el sentiment d’identitat europea.
 • Item
  Open Access
  Universitats internacionals i plurilingües? Entre les polítiques i les pràctiques a les universitats de Catalunya
  (Edicions de la Universitat de Lleida, 2013) Arnó Macià, Elisabet; Ferrés, Maria Jesús; Nussbaum, Luci; Pons, Eva; Barrull Pelegrí, Jaume; Estella Clota, Marta; Martí, Josep M.; Pérez Vidal, Carmen; Casals, Marina; Bates, John; Doiz, Aintzane; Garrett, Peter; Lasagabaster Herrarte, David; Sierra, Juan Manuel; Armengol, Lurdes; Cots Caimons, Josep Maria; Llurda, Enric; Mancho Barés, Guzmán
  Aquest volum constitueix un recull de les presentacions que es van fer en una jornada de treball celebrada el 19 de febrer de 2010 i organitzada pel Cercle de Lingüística Aplicada (CLA) de la Universitat de Lleida (UdL). El CLA és un grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya, que en aquell moment tot just iniciava un projecte sobre la internacionalització i el multilingüisme a tres universitats ubicades en entorns bilingües1, i que té una llarga trajectòria de recerca sobre el multilingüisme i la interculturalitat. Aquesta trajectòria ha propiciat que, des de l’any 2009, el grup s’hagi interessat per la interrelació que hi pot haver en el context de l’ensenyament universitari entre les polítiques universitàries relacionades amb la internacionalització i el multilingüisme. En aquesta mateixa línia, el tema de la jornada fou “De les polítiques a les pràctiques: estratègies per a la introducció d’una tercera llengua i per a la gestió del plurilingüisme a l’aula”, i estava adreçada específicament als vicerectorats i serveis de les universitats catalanes responsables del disseny i desplegament de les polítiques lingüístiques i d’internacionalització. Així doncs, amb el conjunt de ponències que s’apleguen en aquesta publicació, pretenem continuar el debat i l’intercanvi d’experiències que fa més de dos anys vam començar entre les universitats catalanes per tal de millorar llurs polítiques i pràctiques plurilingües davant el procés d’internacionalització.
 • Item
  Restricted
  Language policies and practices in the internationalisation of higher education on the European margins: an introduction
  (Taylor & Francis, 2014) Cots Caimons, Josep Maria; Llurda, Enric; Garrett, Peter
  Following Spolsky's definition of language policy, this introductory paper offers a brief reflection on the three main lines of research that are represented in this special issue regarding the relationship between internationalisation and language policies in higher education: management and planning, practices, and beliefs. In the first part, we comment on Englishisation and the establishment of multilingual policies as responses to the globalisation of higher education. The attitudes deriving from the interaction between English and local languages as a consequence of internationalisation are presented in the second part. Finally, the third part points at the interest of studying how the members of the academic community accomplish the management of language diversity in specific settings.
 • Item
  Restricted
  Views on multilingualism and internationalisation in higher education: administrative staff in the spotlight
  (Taylor & Francis, 2014) Llurda, Enric; Cots Caimons, Josep Maria; Armengol, Lurdes
  The key role of administrative staff in the implementation of specific institutional policies at university has often been ignored when analysing policies or attitudes related to higher education. Consequently, little is known about the administrative staff's attitudes and involvement relating to the processes of internationalisation and multilingualism in higher education. In order to confront this problem, this paper is intended to shed some light on the following questions: (1) What features do administrative staff associate with the concepts of ‘international university’ and ‘multilingual university’? (2) What degree of interconnection do they establish between internationalisation and multilingualism at university? and (3) How do their views compare with those of academic staff and students? The study combines quantitative data, obtained through a Likert-scale based questionnaire, and qualitative data, derived from open questions included in the same questionnaire as well as two focus group sessions with members of the administrative staff. The analysis of the data shows that for administrative staff an international university is characterised by incoming mobility, the presence of English as a third academic language and academic excellence. A multilingual university has more advantages than disadvantages for them, and most of these are connected with the internationalisation of the institution.
 • Item
  Open Access
  Internationalization of Business English communication at university: A threefold needs analysis
  (AELFE (Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos), 2013) Mancho Barés, Guzmán; Llurda, Enric
  This paper provides an example of a thorough needs analysis previous to the syllabus planning of a Business English (BE) course at a Catalan university. Three types of sources for linguistic needs are considered. Firstly, the institutional foreign language (FL) policy of the university, which requires a CEFR level B1 for all graduates. Secondly, students’ needs, collected through an entry test and a self-report questionnaire, which provide statistical evidence of the effect of experience abroad and number of years studying English on results of the entry test and perceptions of their own reading skills. Lastly, the opinions of six local business people representing the main sectors with international activity in the area of influence of the university. These business representatives, gathered in a focus-group discussion session, emphasize the importance of comprehension skills and accuracy in BE lexical selection for international business. The triangulation of these data reveals the need to enhance communicative efficiency in business routine tasks in the BE syllabus, instead of promoting approaches oriented towards native-speaker models. Finally, inconsistencies are revealed between institutional and business representatives’ expectations regarding students’ FL target level.