Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc (c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1999
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc (c) Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 1999