Now showing items 21-40 of 62

  • Implementation and evaluation of the “learning together, growing in family programme”: the impact on the families 

   Amorós, Pere; Balsells, M. Àngels; Buisan, Montserrat; Byrne, Sonia; Fuentes-Peláez, Núria (Lumen Publishing House, 2013)
   The article looks at the characteristics of the programme and its application and evaluation. We have chosen a mixed methodological focus that is characterised by a research process that collects analyses and links ...
  • La infància i l’adolescència de la ciutat de Lleida 2n informe, 2011-2012 

   Balsells, M. Àngels; Coiduras Rodríguez, Jordi L.; Ballesté, Joan; Adrover, Àngels; Vaquero Tió, Eduard (Observatori de la Infància i l’Adolescència de Lleida, 2013)
   El segon informe de la situació de la infància i l’adolescència té per objectiu conèixer la situació i l’evolució de l’estat dels infants i els joves a la ciutat de Lleida en els anys 2011-2012. Així doncs pretén: Analitzar ...
  • La infància i l’adolescència de la ciutat de Lleida 3r informe, 2013–2014 

   Balsells, M. Àngels; Coiduras Rodríguez, Jordi L.; Ballesté, Joan; Adrover, Àngels; Vaquero Tió, Eduard (Observatori de la Infància i l’Adolescència de Lleida, 2015)
   El tercer informe de la situació de la infància i l’adolescència té per objectiu conèixer la situació i l’evolució de l’estat dels infants i els joves a la ciutat de Lleida en els anys 2013–2014. Aquest informe pretén: • ...
  • La infància i l’adolescència de la ciutat de Lleida 4t informe, 2015–2016 

   Balsells, M. Àngels; Coiduras Rodríguez, Jordi L.; Ballesté, Joan; Adrover, Àngels; Vaquero Tió, Eduard; Forné Samitier, Maria Alba (Observatori de la Infància i l’Adolescència de Lleida, 2017)
   El quart informe de la situació de la infància i l’adolescència té per objectiu conèixer la situació i l’evolució de l’estat dels infants i els joves a la ciutat de Lleida en els anys 2015–2016. Aquest informe pretén: Analitzar ...
  • La infància i l’adolescència de la ciutat de Lleida 5è informe, 2017-2018 

   Balsells, M. Àngels; Coiduras Rodríguez, Jordi L.; Ballesté, Joan; Adrover, Àngels; Vaquero Tió, Eduard; Forné Samitier, Maria Alba (Observatori de la Infància i l’Adolescència de Lleida, 2019)
   El cinquè informe de la situació de la infància i l’adolescència té per objectiu conèixer la situació i l’evolució de l’estat dels infants i els joves a la ciutat de Lleida en els anys 2017-2018. Aquest informe pretén: ...
  • La infància i l’adolescència de la ciutat de Lleida. Informe 2009 - 2010 

   Balsells, M. Àngels; Coiduras Rodríguez, Jordi L.; Ballesté, Joan; Adrover, Àngels; Vaquero Tió, Eduard (Edicions de la Universitat de Lleida, 2011)
   Les dades publicades per governs i altres institucions internacionals sobre la infància i l’adolescència són un referent interessant sobre realitats àmplies, estatals o internacionals. Malgrat la seva oportunitat i utilitat ...
  • Innovación socioeducativa para el apoyo de adolescentes en situación de acogimiento familiar 

   Balsells, M. Àngels; Fuentes-Peláez, Núria; Mateo Gomà, Maribel; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Violant, Verónica (Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions, 2010)
   Este artículo presenta los resultados de la investigación sobre los adolescentes acogidos en familias extensas. Este proyecto se sitúa en la investigación cooperativa. La muestra está compuesta por 57 jóvenes acogidos y ...
  • Instrumento de evaluación de competencias digitales para adolescentes en riesgo social 

   Carrera, Xavier; Vaquero Tió, Eduard; Balsells, M. Àngels (Edutec. Asociación para el Desarrollo de la Tecnología Educativa, 2011)
   En este artículo se describe la creación y validación de un instrumento de evaluación de competencias digitales dirigido a adolescentes en riesgo social de 12 a 18 años. Éste, se elaboró a partir de un despliegue de ...
  • Las TIC para el desarrollo del programa socioeducativo "Caminar en familia": ¿Qué opinan los profesionales? 

   Fernández Rodrigo, Laura; Vaquero Tió, Eduard; Balsells, M. Àngels; Fuentes-Peláez, Núria (Octaedro, 2016)
   Esta comunicación presenta el diseño y los primeros datos, recogidos entre junio y septiembre, de una tesis doctoral que tiene como objetivo evaluar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como ...
  • L’enfocament de drets en la formació inicial de mestres i educadors. Presència dels Drets de la Infància i la Ciutadania Global a les titulacions de magisteri i educació socia 

   Corbella Molina, Laura; Urrea Monclús, Aida; Balsells, M. Àngels; Coiduras Rodríguez, Jordi L.; Alsinet, Carles (2017)
   Pòster explicatiu dels resultats obtinguts en la recerca sobre la presència dels Drets de la Infància i la Ciutadania Global als graus d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Social de 35 universitats espanyoles ...
  • L’Enfocament de Resiliència Acadèmica en la promoció de la salut mental dels adolescents. Proposta per a la seva aplicació en centres educatius 

   Hart, A.; Fernández Rodrigo, Laura; Molina, María Cruz; Izquierdo, Robert; Maitland, J. (Edicions de la Universitat de Lleida, 2018)
   Els joves que gaudeixen de bona salut mental són més propensos a tenir un rendiment acadèmic més bo i un millor desenvolupament social. Davant l’increment de problemes de salut mental entre adolescents a Catalunya, es ...
  • Módulo 0. Sesiones de presentación 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Módulo 1. La medida 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Módulo 2. Visitas y contactos 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Módulo 3. Preparando la vuelta a casa 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Módulo 4. Los primeros días en casa 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Módulo 5. Consolidando la reunificación 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Necesidades educativas para promover la salud afectiva y sexual en jóvenes en riesgo social 

   Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Balsells, M. Àngels; Molina, María Cruz; Fuentes-Peláez, Núria; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere (Universitat de Barcelona: Institut de Ciències de l'Educació, 2014)
   La educación afectiva y sexual de los y las jóvenes en situación de riesgo social es un elemento esencial para su salud. La educación en esta área requiere unos planteamientos rigurosos que se basen en las necesidades ...
  • Needs analysis for a parental guidance program for biological family: Spain's current situation 

   Balsells, M. Àngels; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Mateos Inchaurrondo, Ainoa (Lumen Publishing House, 2011)
   One of the current characteristics of child protection in Spain is the priority that we try to give to the socio-educative action with the biological family when the measure of kinship foster care is applied to achieve ...
  • Nens, nenes i adolescents en acolliment i adopció: propostes per a la seva atenció educativa a centres de primària i secundària 

   Jiménez-Morago, Jesús M.; Carrera, P.; Cortada, N. (Edicions de la Universitat de Lleida, 2019)
   El centre educatiu ha de facilitar la incorporació de la infància i l’adolescència en acolliment i adopció mitjançant un pla personalitzat d’acollida que inclourà una avaluació inicial que guiï l’atenció educativa. Un pla ...