Quin impost de societats paguen les empreses familiars catalanes? Anàlisi del tipus impositiu meritat i del tipus impositiu efectiu

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Sánchez Pulido, LauraSánchez Pulido, Laura - ORCID ID
Moreno Gené, JordiMoreno Gené, Jordi - ORCID ID
Other authors
Impact
Export
Share
cc-by-nc (c) Sánchez et al., 2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Objecte: Determinar quin és l’impost de societats que paguen les empreses familiars catalanes, i observar així si aquestes suporten una major pressió fiscal respecte a les empreses no familiars com a conseqüència de la seva aversió al risc, i per tant, d’una menor agressivitat fiscal. Disseny/metodologia: S’ha calculat el tipus impositiu que han suportat durant el període 2008-2013 una mostra de 382 empreses catalanes grans i mitjanes que sempre han obtingut beneficis durant els darrers deu anys. Aquest tipus impositiu s’ha calculat a través de dos estimadors, per una banda el tipus meritat, tradicionalment utilitzat en aquest tipus d’estudis, i per altra banda el tipus efectiu, que proporciona una mesura més real del que realment han pagat les empreses. Aportacions i resultats: Els resultats obtinguts mostren que les empreses familiars suporten uns majors tipus impositius, tant meritats com efectius respecte a les no familiars. No obstant, aquest resultat no es pot generalitzar per al conjunt d’empreses, ja que si bé és cert que les grans empreses familiars són les que suporten una major càrrega fiscal, el caràcter familiar de l’empresa no exerceix influència significativa entre les empreses acollides al règim especial per a empreses de reduïda dimensió. Limitacions: En l’estudi no s’ha contemplat la influència que altres variables poden exercir sobre l’impost de societats, tals com l’endeutament, la intensitat de l’immobilitzat o el creixement de la companyia entre altres. Per altra banda, en el càlcul de l’impost efectivament pagat per les empreses de reduïda dimensió s’ha considerat un tipus genèric del 25%, sense considerar (per falta d’informació disponible) que en aquestes empreses, la base imposable que excedeix de 300,000€ grava al 30%. Valor afegit: En la literatura són molt pocs els estudis que han analitzat si l’aversió al risc, tret característic de les empreses familiars, pot ser un factor determinant de la seva agressivitat fiscal. A més, en aquest estudi, no només s’ha estimat el tipus meritat (tradicionalment utilitzat en la literatura), si no també el tipus efectiu, que a partir de les dades que proporciona el NPCG (actius i passius fiscals) permet estimar d’una manera més precisa l’impost que realment paguen les empreses.
Citation
Journal or Serie
Intangible Capital, 2016, vol. 12, núm. 1, p. 295-318