Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-nd, (c) 	Generalitat de Catalunya: Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1987
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-nd, (c) Generalitat de Catalunya: Escola d'Administració Pública de Catalunya, 1987