Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Ibáñez, Manuel I. et al., 2016
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Ibáñez, Manuel I. et al., 2016