Now showing items 1-1 of 1

    • Anàlisi dels indicadors de qualitat de vida que faciliten processos inclusius en les persones amb discapacitat 

      Jové Monclús, Glòria; Coiduras Rodríguez, Jordi L.; Marsellés Vidal, M. Àngels; Ribes, Ramona; Valls Gabernet, Maria Josep; Cano Moroba, Sílvia (Universitat de Vic. Departament d'Educació Especial; Eumo Editorial, 2005)
      En aquest article presentem aquells indicadors que faciliten processos inclusius ¡/o de qualitat de vida en les persones arnb discapacitat. Mitjan~ant entrevistes en profunditat a persones de I'entorn més proper (pares i ...