Now showing items 12-31 of 33

  • Innovazione e cambiamento nelle scuole in Catalogna: Escola Nova 21 

   Llevot Calvet, Núria (Roma TrE-Press, 2019)
  • Inquiry web-based learning to enhance information problem solving competences in science 

   Pifarré Turmo, Manoli; Argelagós Castañ, Esther (Springer, 2008)
   Early research on using web information indicates that secondary students fail to explore much web tools, use them naively and have serious difficulties to understand and integrate web information. In response to these ...
  • Inquiry Web-Based Learning to enhance knowledge construction in science: a study in secondary education 

   Pifarré Turmo, Manoli (Nova Science Publishers, 2010)
   Science is a complex topic and over the past two decades information and communication technologies have had an advantageous impact on science teaching and learning. When information and communication technologies are ...
  • Las TIC para el desarrollo del programa socioeducativo "Caminar en familia": ¿Qué opinan los profesionales? 

   Fernández Rodrigo, Laura; Vaquero Tió, Eduard; Balsells, M. Àngels; Fuentes-Peláez, Núria (Octaedro, 2016)
   Esta comunicación presenta el diseño y los primeros datos, recogidos entre junio y septiembre, de una tesis doctoral que tiene como objetivo evaluar el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como ...
  • L’Enfocament de Resiliència Acadèmica en la promoció de la salut mental dels adolescents. Proposta per a la seva aplicació en centres educatius 

   Hart, A.; Fernández Rodrigo, Laura; Molina, María Cruz; Izquierdo, Robert; Maitland, J. (Edicions de la Universitat de Lleida, 2018)
   Els joves que gaudeixen de bona salut mental són més propensos a tenir un rendiment acadèmic més bo i un millor desenvolupament social. Davant l’increment de problemes de salut mental entre adolescents a Catalunya, es ...
  • Módulo 0. Sesiones de presentación 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Módulo 1. La medida 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Módulo 2. Visitas y contactos 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Módulo 3. Preparando la vuelta a casa 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Módulo 4. Los primeros días en casa 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Módulo 5. Consolidando la reunificación 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. Es un instrumento para que los profesionales ...
  • Nou Atles Il·lustrat 

   Jové Monclús, Glòria; Bonastra, Quim; Agost, Rosa; Traver, Joan; Medina Galiana, Nicolás; Lozano-Sanfèlix, Neus; Castilla Valverde, Susana; Falomir del Campo, Vicent; Calvo Más, Concha; Emo Barberá, Carmen; Caño Llorens, José; Vives, Damià; Rosas Artola, Manuel; Segarra, Hermini; Safont Cruz, Elvira (Museu Pedagògic de Castelló, 2021)
   Aquesta exposició del Museu Pedagògic de Castelló intenta problematitzar, a partir de la cartografia, la realitat educativa actual. Els mapes, segons Deleuze i Guattari, són oberts, connectables, desmuntables, alterables, ...
  • Les persones grans a Lleida: benestar i qualitat de vida 

   Alsinet, Carles; Jordana Berenguer, Norma; Torrelles Nadal, Cristina; Ferreres Prada, Laura; Blasco Belled, Ana; Feliu, Begoña (Edicions de la Universitat de Lleida, 2017)
   L’estudi sobre el benestar i la qualitat de vida de les persones grans a Lleida és un projecte realitzat per la Càtedra d’Innovació Social de la Universitat de Lleida. La Càtedra pretén generar nous valors en l’acció ...
  • Les persones sense sostre a Lleida 

   Alsinet, Carles; Jordana Berenguer, Norma; Torrelles Nadal, Cristina; Ferreres Prada, Laura; Blasco Belled, Ana; Feliu, Begoña (Edicions de la Universitat de Lleida, 2017)
   L’Ajuntament de Lleida va organitzar el 19 d’abril de 2016 el segon recompte de Persones Sense Sostre de la ciutat de Lleida, amb la col·laboració de la xarxa d’entitats socials d’atenció a les necessitats bàsiques de ...
  • Presentación del programa 

   Balsells, M. Àngels; Pastor Vicente, Crescencia; Amorós, Pere; Fuentes-Peláez, Núria; Molina, María Cruz; Mateos Inchaurrondo, Ainoa; Vaquero Tió, Eduard; Ponce, Carmen; Mateo Gomà, Maribel; Parra Ramajo, Belén; Torralba Roselló, Josep Maria; Mundet Bolós, Anna; Urrea Monclús, Aida; Ciurana Sala, Anna; Navajas Hurtado, Alicia; Vázquez Álvarez, Noelia; Giralt, Olga; Tous, Roger; Clavero, Javier; Navarro Sagristà, Adrià (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Centro de Publicaciones, 2015)
   Caminar en familia es un programa de apoyo a las competencias parentales específicas que las familias tienen que desarrollar en un proceso de acogida y de reunificación familiar. El trabajo de las competencias parentales ...
  • Proces-arte y trans-formación de maestros 

   Jové Monclús, Glòria; Betrián Villas, Esther; Ayuso, Helena; Sansó Galiay, Clara (AUFOP, 2010)
   Hoy en día, son muchos los estudios relacionados con la formación del profesorado. Estos evidencian que hay muchas maneras de aprender (Pozo, 2006) y que es necesario promover el cambio conceptual desde la formación del ...
  • La promoció de la salut mental dels adolescents en els centres educatius: resiliència i recursos digitals 

   Molina, María Cruz; Vaquero Tió, Eduard; Vázquez, Noelia (Edicions de la Universitat de Lleida, 2017)
   En aquest monogràfic es planteja aprofundir en els tres interrogants importants que sorgeixen de la confluència de la promoció de la salut mental dels adolescents des de l’enfocament de la resiliència en el context escolar, ...
  • Recursos digitales para el desarrollo de "Caminar en familia": programa de competencias parentales durante el acogimiento y la reunificación familiar 

   Vaquero Tió, Eduard; Balsells, M. Àngels; Fuentes-Peláez, Núria (Octaedro, 2016)
   El ámbito de la educación no formal, y más concretamente el ámbito de la protección a la infancia, cuenta con pocas experiencias donde el uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) se dirija a ...
  • Una revisión de la literatura sobre el uso de las TIC en el ámbito de la intervención sociofamiliar 

   Vaquero Tió, Eduard; Ius, Marco; Milani, Paola; Balsells, M. Àngels (Octaedro, 2016)
   Escasa atención están recibiendo algunas investigaciones nacionales e internacionales realizadas en el ámbito de la intervención sociofamiliar y el uso de medios tecnológicos. En esta comunicación se muestra una revisión ...
  • Tejiendo la autoformación de los maestros 

   Jové Monclús, Glòria; Betrián Villas, Esther; Sansó Galiay, Clara; Ayuso, Helena (AUFOP, 2010)
   Vivimos en una sociedad compleja, cada vez más cambiante, donde emergen una serie de transformaciones constantes e incertidumbres que han supuesto una nueva organización de la economía, las formas de vida y los ...