Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by, (c) Universitat Autònoma de Barcelona. Dept. de Psicologia de la Salut i Psicologia Social, 2014
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by, (c) Universitat Autònoma de Barcelona. Dept. de Psicologia de la Salut i Psicologia Social, 2014