Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by, (c) López et al., 1990
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by, (c) López et al., 1990