Now showing items 1-1 of 1

    • Les subvencions de l’administració local en matèria d’esport a Catalunya 

      Auré Calvet, Jesús (Institut Nacional d´Educació Física de Catalunya (INEFC), 2015)
      Els poders públics catalans, i molt en concret els ens locals, desenvolupen accions de foment de l’esport mitjançant subvencions per donar resposta a les necessitats socials i econòmiques de persones i entitats. Arran de ...