Now showing items 1-11 of 11

  • Les 10 ciutats més visitades mundialment i el seu fenomen 2.0 

   Esteve Blasco, Aida (2015-06)
   La primera part correspon a tota aquella informació referent al contingut teòric del treball, primerament trobem una breu descripció de la importància del turisme que ens ajudarà a situar i a enllaçar la següent part ...
  • Anàlisi del perfil turístic de Sant Cugat del Vallès 

   Sala Font, Pol (2015-07)
   Estudia i valora les dades i condicions d'una ciutat amb un model turístic singular. En que el model de Turisme urbà es decanta a partir de les activitats derivades dels negocis i/o de les activitats educatives radicades ...
  • Estudi del comportament dels restaurants de Lleida a Facebook. A la recerca de la publicació ideal 

   Tobeña Alòs, Ricard (2015-06)
   Aquest estudi analitza el comportament d'alguns restaurants de la ciutat de Lleida a Facebook, gràcies a la importància que ha adquirit aquesta xarxa social a la societat. Mitjançant una recollida manual de les publicacions ...
  • Estudio Socio-económico Animac 2015 

   Quintero Angullo, Ainoa (2015-07)
   Hoy en día, es primordial que una región sea reconocida turísticamente, ya que, nos aportará muchos beneficios para el territorio. La cultura y los festivales culturales son la principal forma de desarrollarse a nivel local ...
  • Els futurs turismòlegs com a viatgers socials: comparativa entre la UdL i la UniMC 

   March Guasch, Maria (2015-05)
   El treball que teniu a les mans, “Els futurs turismòlegs com a viatgers socials”: -comparativa entre UdL i la UNIMC-, és un estudi comparatiu entre els estudiants de Lleida i de Macerata (curs 2014/15) com a viatgers ...
  • Impacte "Instagram meetups" en estacions d'esquí a Catalunya 

   Mangues Tarroja, Neus (2015-05)
   Amb aquest treball tinc com a principal objectiu descriure la capacitat per difondre a les xarxes socials i sobretot a la xarxa d’Instagram, analitzant un seguit de “Instagram meetups” que es van realitzar al Pirineu Català ...
  • Impacto económico de los estudiantes de movilidad de la Universidad de Lleida 

   Sánchez Dávalos, Carlos (2015-06)
   El presente estudio pretende analizar y comprobar cuál es el impacto económico que los estudiantes de movilidad generan en la ciudad de Lleida, motivados por este turismo académico en la Uni ...
  • Leandre Cristòfol, Os de Balaguer i el seu temps 

   Bumb, Radu (2015-06)
   El treball esta compost per dues parts, una part és la recerca d’informació sobre Leandre Cristòfol i el poble d’Os de Balaguer i l’altra és un projecte que es fa a partir de la informació trobada. Leandre Cristòfol ha ...
  • Millennials: la generació que revoluciona el turisme 

   Camara Camara, Fatou (2015-05)
   El present estudi analitza la literatura més rellevant sobre la generació dels Millennials en el seu comportament envers a les activitats turístiques que realitzen i els seus hàbits i usos de les noves tecnologies abans, ...
  • Moldavia - diagnóstico de la comunicación online 

   Bajora, Alexandrina (2015-06)
   Moldavia es un país situado en el centro de Europa, pero a pesar de esto es un país totalmente desconocido. La joven república recibe anualmente muy pocos turistas y el turismo interno presenta cifras bajas. Actualmente ...
  • Les sinèrgies del turisme urbà en la ciutat intermèdia. Cas pràctic de Lleida 

   Borràs Puértolas, Joana (2015-06)
   En el present treball es pretén descriure la ciutat de Lleida des d’una òptica sinèrgica, on es destaquen els àmbits turístic i urbanístic. Es tracta doncs d’analitzar les dinàmiques urbanes d’aquesta ciutat intermèdia ...