Now showing items 1-1 of 1

    • La utilització de futurs financers per a cobertures de risc-preu 

      Sancho Escarp, Raquel (2018-05)
      La importància del present treball radica en comprendre que els aspectes econòmics i financers estan en constant canvi a causa de la dinàmica de l'entorn mundial, i és necessària una estratègia per poder afrontar aquestes ...