Now showing items 1-1 of 1

    • La Unió Econòmica i Monetària Europea: un projecte incomplet 

      Esqué Vidal, Daniel (2015-05)
      El principal objectiu del treball que teniu a les mans és realitzar una revisió crítica de la formació de la Unió Econòmica i Monetària (en endavant UEM) i el procés d’integració europeu. La hipòtesi sobre la qual gira ...