Now showing items 1-1 of 1

    • Trayectoria laboral de las personas jóvenes entre 2008 y 2013 

      Bochileanu, Rodica Ioana (2015-05)
      Actualment Espanya segueix sent un dels països europeus que presenta unes taxes de desocupació superiors a la mitjana de la UE-28. Però, el problema que més preocupa és la incidència que l'atur, com a problema estructural, ...