Now showing items 21-25 of 25

  • Optimització de mitjanes mòbils 

   Tarroja Caubet, Adrià (2018-05)
   Les mitjanes mòbils constitueixen una de les eines més utilitzades en l'anàlisi tècnic, l'objectiu del treball és contrastar de forma empírica quines mitjanes es comporten millor i saber en quins valors es poden aplicar ...
  • La utilització de futurs financers per a cobertures de risc-preu 

   Sancho Escarp, Raquel (2018-05)
   La importància del present treball radica en comprendre que els aspectes econòmics i financers estan en constant canvi a causa de la dinàmica de l'entorn mundial, i és necessària una estratègia per poder afrontar aquestes ...
  • Plan de empresa Virtual House 

   Queralt Sánchez, Javier (2018-05)
   El proyecto que se desarrolla a continuación trata sobre un plan de empresa para la puesta en marcha de un portal inmobiliario que ofrecerá varios servicios a los clientes de este.
  • Pla d'empresa: EC interiorista 

   Cortada Segarra, Ester (2018-05)
   Aquest treball es tracta de la posada en marxa d’un estudi d’interiorisme dins la ciutat de Tàrrega. El negoci que vull iniciar tindrà el nom comercial “EC Interiorista”, i és un projecte creat per jo mateixa, és a dir, ...
  • Anàlisi dels efectes de la crisi del 2008 en les cooperatives agràries catalanes 

   Ghencea, Alice (2018-06)
   L’estudi de l’Economia Social durant la crisi mundial del 2008 ha estat de gran interès entre la comunitat científica. El seu contingent efecte refugi, la disjuntiva en la seva evolució pro/contra-cíclica i la potencial ...