Now showing items 21-25 of 25

  • Transatlantic Trade and Investment Partnership, un acord que farà història? 

   Simon Manubens, Aleix (2016)
   El Transatlàntic Trade and Investment Partnership és un acord de béns, serveis i inversió que a dia d’avui estan negociant la Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica, el qual pot esdevenir com l’acord comercial més ...
  • Trayectoria laboral de las personas jóvenes entre 2008 y 2013 

   Bochileanu, Rodica Ioana (2015-05)
   Actualment Espanya segueix sent un dels països europeus que presenta unes taxes de desocupació superiors a la mitjana de la UE-28. Però, el problema que més preocupa és la incidència que l'atur, com a problema estructural, ...
  • Treball i immigració a Espanya: el paper de les polítiques actives 

   Domenech Vivó, Maria (2018-05)
   En aquest treball pretenc analitzar les polítiques actives d’ocupació emprades pel govern espanyol referents a la població immigrant. El període d’anàlisis es centrarà en els últims 17 anys, dins el qual podrem diferenciar ...
  • La Unió Econòmica i Monetària Europea: un projecte incomplet 

   Esqué Vidal, Daniel (2015-05)
   El principal objectiu del treball que teniu a les mans és realitzar una revisió crítica de la formació de la Unió Econòmica i Monetària (en endavant UEM) i el procés d’integració europeu. La hipòtesi sobre la qual gira ...
  • La utilització de futurs financers per a cobertures de risc-preu 

   Sancho Escarp, Raquel (2018-05)
   La importància del present treball radica en comprendre que els aspectes econòmics i financers estan en constant canvi a causa de la dinàmica de l'entorn mundial, i és necessària una estratègia per poder afrontar aquestes ...