Now showing items 14-25 of 25

  • Pla d'empresa: EC interiorista 

   Cortada Segarra, Ester (2018-05)
   Aquest treball es tracta de la posada en marxa d’un estudi d’interiorisme dins la ciutat de Tàrrega. El negoci que vull iniciar tindrà el nom comercial “EC Interiorista”, i és un projecte creat per jo mateixa, és a dir, ...
  • Pla d’empresa “IMMOSANTA LLOGUER GARANTIT S.L.U.” 

   Santallusia Ramos, Enric (2018-05)
   El present pla d’empresa pretén demostrar la rendibilitat d’un negoci d’intermediació en el lloguer d’habitatge a la ciutat de Lleida, oferint el servei integral tant al propietari del immoble, com al llogater durant ...
  • Plan de empresa Virtual House 

   Queralt Sánchez, Javier (2018-05)
   El proyecto que se desarrolla a continuación trata sobre un plan de empresa para la puesta en marcha de un portal inmobiliario que ofrecerá varios servicios a los clientes de este.
  • Política monetària no convencional. Els programes de compres del BCE 

   Minguell Chillon, Francesc Xavier (2016)
   Aquest Treball de Fi de Grau s’ha realitzat amb la finalitat de conèixer i analitzar com s’està duent a terme la política monetària no convencional, que es va començar a generalitzar a partir de l’esclat de la crisi financera ...
  • Les preferències del consumidor: causes i canvis en l'alimentació 

   Terés Garcia, Andrea (2015-05)
   L’objectiu principal d’aquest estudi és realitzar un anàlisi genèric dels principals aspectes que han causat un canvi en les preferències del consumidor en el sector de l’alimentació. Per a aquest estudi, ha fet falta ...
  • Projecte de exportació de vins de marca pròpia al mercat alemany 

   Bonell Ruiz, Amadeu (2018)
   Aquest projecte ens portarà a dur a terme un estudi de mercat Alemany, que comporta analitzar la competència dels diferents països que exporten el mateix tipus de producte, com és el consum del producte i la seva freqüència, ...
  • The Integrated Reporting: una nueva forma de comunicar los resultados de la empresa 

   Puig Rubio, Aroa (2015-05)
   Durante muchos años la Sociedad en general no se ha preocupado de lo que las organizaciones hacían. Afortunadamente, desde el nacimiento de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), hay una nueva preocupación sobre este ...
  • Transatlantic Trade and Investment Partnership, un acord que farà història? 

   Simon Manubens, Aleix (2016)
   El Transatlàntic Trade and Investment Partnership és un acord de béns, serveis i inversió que a dia d’avui estan negociant la Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica, el qual pot esdevenir com l’acord comercial més ...
  • Trayectoria laboral de las personas jóvenes entre 2008 y 2013 

   Bochileanu, Rodica Ioana (2015-05)
   Actualment Espanya segueix sent un dels països europeus que presenta unes taxes de desocupació superiors a la mitjana de la UE-28. Però, el problema que més preocupa és la incidència que l'atur, com a problema estructural, ...
  • Treball i immigració a Espanya: el paper de les polítiques actives 

   Domenech Vivó, Maria (2018-05)
   En aquest treball pretenc analitzar les polítiques actives d’ocupació emprades pel govern espanyol referents a la població immigrant. El període d’anàlisis es centrarà en els últims 17 anys, dins el qual podrem diferenciar ...
  • La Unió Econòmica i Monetària Europea: un projecte incomplet 

   Esqué Vidal, Daniel (2015-05)
   El principal objectiu del treball que teniu a les mans és realitzar una revisió crítica de la formació de la Unió Econòmica i Monetària (en endavant UEM) i el procés d’integració europeu. La hipòtesi sobre la qual gira ...
  • La utilització de futurs financers per a cobertures de risc-preu 

   Sancho Escarp, Raquel (2018-05)
   La importància del present treball radica en comprendre que els aspectes econòmics i financers estan en constant canvi a causa de la dinàmica de l'entorn mundial, i és necessària una estratègia per poder afrontar aquestes ...