Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Pérez Hedo, Meritxell et al., 2012
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Pérez Hedo, Meritxell et al., 2012