Show simple item record

dc.contributorCarrera, Xavier
dc.contributorUniversitat de Lleida. Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social
dc.contributor.authorFernández Rodrigo, Laura
dc.date.accessioned2015-11-26T09:56:35Z
dc.date.available2015-11-26T09:56:35Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10459.1/49067
dc.description.abstractRecents investigacions demostren que la implementació de les tauletes digitals a les aules dels diferents nivells educatius proporcionen una millora en el rendiment acadèmic dels alumnes. El Departament d’Ensenyament promou des de l’any 2013 l’ús de les tauletes digitals als centres d’educació primària i secundària de Catalunya a través de la iniciativa mSchools. Amb aquest motiu, l’objectiu principal de la present investigació és “estudiar l’ús educatiu que se’n fa de les tauletes digitals a les aules dels centres d’educació primària i secundària de Catalunya”. La investigació s’emmarca dins el paradigma interpretatiu, es realitza a través d’una metodologia qualitativa i s’utilitza l’entrevista semi-estructurada com a tècnica de recollida d’informació. Es realitzen un total de 29 entrevistes als diferents col·lectius de la comunitat educativa (equip directiu, coordinadors TIC, equip docent, alumnes i famílies) dels 5 centres de Catalunya participants: 2 escoles de primària, 1 institut i 2 escoles-institut. Es realitza l’anàlisi de les entrevistes i es presenten els resultats a dos nivells: a nivell de centres educatius i a nivell de col·lectius de la comunitat educativa. L’estudi demostra que la tauleta digital és una eina de treball que s’utilitza amb més o menys freqüència depenent del centre i de l’etapa educativa per assolir diferents finalitats. S’utilitza tant per a produir contingut multimèdia i d’ofimàtica a través d’aplicacions de productivitat com per accedir i compartir contingut a la xarxa. L’ús de la tauleta digital en tots els casos produeix un canvi funcional però no en tots significa un canvi pedagògic. Per a futures investigacions, es proposa analitzar estratègies pedagògiques per a la integració de les tauletes digitals, comparar diferents models d’implementació de tauletes digitals i comparar les possibilitats educatives de diferents dispositius tecnològics.ca_ES
dc.description.abstractRecent research shows that tablet implementation at classrooms of the different educational levels provides an improvement in the academic performance of students. Since 2013, the “Departament d’Ensenyament” promotes the usage of digital tablets in primary and secondary schools in Catalonia through the mSchools initiative. Due to this reason, the main objective of the current research is to "study the educational use of digital tablets at classrooms of primary and secondary schools in Catalonia". The research is part of the interpretive paradigm, it is performed through a qualitative methodology and it is used semi-structured interview as a technique for collecting information. A total of 29 interviews are carried out to different groups of the educational community (management team, ICT coordinators, teachers and professors, students and families) of the 5 participating centres of Catalonia: 2 elementary schools, 1 high school and 2 primary and secondary schools. The analysis of the interviews is performed and the results are presented at two levels: at school level and at group level of the educational community. The study shows that digital tablet is a tool which is usedmore or less often depending on the school and the educational stage in order to achieve different purposes. It is used for office and multimedia production using productivity applications, likewise to access and share content on the network. The usage of digital tablets in all cases produces a functional change, however, not always it means a pedagogical change. For further research, it is proposed to analyse pedagogical strategies for the integration of tablets, to compare different models of implementation of tablets and to compare the educational possibilities of different technological devices.ca_ES
dc.format.extent261 p.ca_ES
dc.language.isocatca_ES
dc.rightscc-by-nc-ndca_ES
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/*
dc.subjectTauleta digitalca_ES
dc.subjectTICca_ES
dc.subjectEducacióca_ES
dc.subjectM-learningca_ES
dc.subject.otherInternet i educacióca_ES
dc.subject.otherTecnologia educativaca_ES
dc.titleLa tauleta digital com a eina educativa als centres d'educació primària i secundària de Catalunyaca_ES
dc.typemasterThesisca_ES
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_ES


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

cc-by-nc-nd
Except where otherwise noted, this item's license is described as cc-by-nc-nd