Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-sa (c) Castañeda del Alamo, Carmen et al., 2013
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-sa (c) Castañeda del Alamo, Carmen et al., 2013