Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by (c) Moreno-Opo et al,. 2015
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by (c) Moreno-Opo et al,. 2015