Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc, (c) Garcia, 2004
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc, (c) Garcia, 2004