Now showing items 1-5 of 5

  • Pla estratègic de la Universitat de Lleida 2013-2016 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2013)
   Pla estratègic de la Universitat de Lleida 2013-2016.
  • Pla Estratègic de Recerca de la UdL 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2005)
   El Pla Estratègic de Recerca es presenta com un dels mitjans bàsics per aconseguir el canvi de model d’universitat i assumir el rol que la societat adjudica a la Universitat. Després de determinar les àrees d’expertesa ...
  • Pla operatiu d’internacionalització de la Universitat de Lleida, 2012-2016 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2012)
   Sota el lideratge l'Equip de Direcció del Rectorat amb el suport del Consell Social, s’ha elaborat un Pla Operatiu d’Internacionalització (POI) que, a partir de la realitat actual de la UdL, estableix una estratègia ...
  • Pla Operatiu per al Multilingüisme a la UdL 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2013)
   Per a la Universitat de Lleida el seu capital lingüístic és un actiu prominent: el concepte d’universitat va unit, des dels seus orígens, al multilingüisme com a element d’intel·ligència, de proximitat i d’afinitat entre ...
  • Política de personal acadèmic de la Universitat de Lleida, 2012-2020 

   Universitat de Lleida (Universitat de Lleida, 2012)
   Aquesta política ha de permetre, en els propers anys, dotar la Universitat de Lleida de les eines necessàries per tal de dur a terme, amb la màxima garantia de qualitat, la seua activitat docent i de recerca. També ha ...