Users of this system, can login to view this document.

Login

El text complet d'aquest document no es troba disponible per motius relacionats amb la política editorial. Introduïu la següent informació per demanar una còpia del document a l'autor/autors

The oxidative stress response in yeast cells involves changes in the stability of Aft1 regulon mRNAs

Aquesta adreça electrònica s'utilitzarà per enviar el document.