Now showing items 1-2 of 2

  • Distributed Social Network Analyzer 

   Cemeli Sánchez, Joel (2017-06)
   Es tracta d'un sistema d'anàlisis de xarxes socials, mitjançant computació en grafs sobre un clúster amb el framework Apache Spark. Consta de diverses parts, tant la preparació i configuració del clúster, com la descarrega ...
  • eMOVIX-Facebook moviments socio-polítics de joves en Facebook 

   Capell Pedrol, Joan Marc (2015-07)
   Aquest treball està emmarcat dins del projecte #eMOVIX. En aquest TFG es presenta un extens anàlisi de les llibreries, APIs recursos necessaris per obtenir informació de Facebook. També s’ha realitzat un programa d’obtenció ...