Now showing items 1-4 of 4

  • Disseny d'una eina visual per a la configuració d'Iptables 

   Bernaus Bernaus, Joel (2014-10)
   Es dissenya una eina per configurar Iptables en una distribució de xarxa. L'eina permet a través d'una interfície gràfica definir una tipologia de xarxa i generar automàticament els scripts de configuració.
  • Implementació d'un sistema per demostrar la possessió de dades 

   Castillo Cabello, David (2018-07)
   Concretament es vol dur a terme l'anàlisi i la implementació d'un sistema de prova de possessió de dades, en anglès, Provable Data Posesion. El sistema estudiat està exposat a l'article científic d'Ateniese et al. "Scalable ...
  • Implementació d’un protocol segur per a jocs distribuïts amb llançament de daus 

   Moya Farré, Xavier (2017-09)
   Aquest treball consta de dues parts. En primer lloc s’ha desenvolupat un protocol de llançament de dau segur per jocs distribuïts. És un protocol el qual permet que dos o més jugadors separats geogràficament puguin dur ...
  • Programació amb OpenSSL en Python 

   Contreras Montañez, Alejandro (2016-06)
   Un punt important en les aplicacions es la seguretat ja que avui en dia es mou un gran volum d'informació, per tant la criptografia és una de les principals eines per aconseguir proveir aquesta seguretat. Els objectius ...