Now showing items 1-7 of 7

  • Aplicación web de apoyo al regante 

   Nunes de Oliveira, José David (2018-09)
   Este proyecto tiene por objetivo rediseñar una aplicación web que integrará diversas funcionalidades de apoyo al regante. Como punto de partida, en el IRTA tienen diversas aplicaciones propias, desarrolladas ad hoc en ...
  • Desenvolupament d'aplicacions web en Django sobre servidor apache, gestionades amb mòdul WSGI i relacionades amb base de dades Postgresql 

   Bosch Gascón, Carlos (2013-09)
   Desenvolupament d'aplicacions web en Django per al Segon Concurs de fotografia matemàtica FotoMath 2011. Allotjades en servidor Apachez, gestionades amb mòdul wsgi i relacionades amb una base de dades postgresql.
  • Eina web de gestió de recollida de dades experimentals 

   Huguet Puig, Eulàlia (2014-10)
   Dissenyar i implementar una eina web que a partir de les dades recollides en el camp d'experimentació, les gestioni i les tracti adequadament per poder visualitzar-les a la pantalla a través d'una gràfica
  • Fly Over Your Big Data 

   Josa Llovera, Ivan (2017-09)
   La present memòria descriu el procés dut a terme durant el desenvolupament del Treball Final de Màster basat en la realització d'un projecte d'anàlisi, processat i visualització de grans quantitats de dades, altrament ...
  • Generation and management of multilingual ontologies 

   Vila Almenara, Sergi (2015-06)
   Design and implementation of a Python module, that includes a set of tools to translate, correct and validate terms, to be used in a Django application that uses SPARQL queries to obtain semantic data from a remote database ...
  • Implantació del sistema gestor de continguts web phone basat en la plataforma zope 

   Pallàs i Tarriel, Albert (2009-11-03)
   Es realitzarà l'implantació del sistema gestor de continguts (CMS)Plone utilitzant com a fil conductor l'aplicació del mateix al desenvolupament d'un CMS per al Departament de Matemàtica de l'EPS i que contempli tota la ...
  • Implementació de l'OpenERP a una Pyme 

   Guiu Gou, Ramon (2014-09)
   Aquest projecte mostrarà la implementació de l'ERP OpenERP, en les àrees vendes, compres i comptabilitat, d'una empresa pyme que per motius de privacitat no direm el seu nom i les dades de la base de dades seran fictícies. ...