Now showing items 1-1 of 1

    • Diagnosi i rehabilitació d'un edifici unifamiliar entre mitgeres 

      Pau i Balsells, Aina (2012-07)
      El treball es composa de tres blocs. En el primer, s'estudia l'edifici tant des de la vessant històrica com de la constructiva. Es complementa amb un anàlisi de la tipologia constructiva, la tècnica i els materials. El ...