Now showing items 1-4 of 4

  • Fly Over Your Big Data 

   Josa Llovera, Ivan (2017-09)
   La present memòria descriu el procés dut a terme durant el desenvolupament del Treball Final de Màster basat en la realització d'un projecte d'anàlisi, processat i visualització de grans quantitats de dades, altrament ...
  • Liquid Galaxy POIs Controller 

   Durán Sàez, Rafael (2015-07)
   Per tal de contextualitzar la proposta del TFG, al llarg d'aquesta memòria, presentarem el programa Google Summer of Code (durant la memòria també referenciat com a “GSoC”). Així doncs, introduirem els conceptes de GSoC, ...
  • Smart Agro Visualization Tool 

   Calvo García, Javier (2017-09)
   La realización del proyecto tiene como objetivos los siguientes puntos: Desarrollar una aplicación que muestre información útil al usuario en tiempo real. Implementar la aplicación para que se ejecute de la forma más ...
  • Wikidata Liquid Galaxy visualization 

   Barbosa Costa, Guillem (2017-09)
   Visualització de dades de la Wikidata al sistema de Liquid Galaxy. S'ha dissenyat un sistema que faci consultes en temps real al emmagatzematge de la wikidata i mostri la informació a través de la tecnologia del Liquid ...