Now showing items 1-1 of 1

    • Instal·lació, configuració i validació d’un clúster BigData 

      Jiménez Duró, Joan Josep (2017)
      Aquest projecte consisteix en la realització del desplegament i configuració d'un clúster híbrid d'investigació BigData basat en Hadoop que permeti l'execució eficient d'aplicacions BigData en un entorn multiusuari. Aquest ...