Now showing items 1-1 of 1

    • Comportament de la calç en tasques de restauració 

      Gil Polo, Núria (2011-08-02)
      Aquest projecte d'investigació realitza un estudi acurat de les propietats de la calç, ja sigui morter o formigó per mitjà de la fabricació de provetes amb 4 tipus de calç i 4 tipus d'arena en el cas del morter, i 3 tipus ...