Users of this system, can login to view this document.

Login

El text complet d'aquest document no es troba disponible per motius relacionats amb la política editorial. Introduïu la següent informació per demanar una còpia del document a l'autor/autors

Experimental study on the selection of phase change materials for low temperature applications

Aquesta adreça electrònica s'utilitzarà per enviar el document.