Users of this system, can login to view this document.

Login

El text complet d'aquest document no es troba disponible per motius relacionats amb la política editorial. Introduïu la següent informació per demanar una còpia del document a l'autor/autors

Heat transfer enhancement of fatty acids when used as PCMs in thermal energy storage

Aquesta adreça electrònica s'utilitzarà per enviar el document.