Now showing items 1-20 of 22

  • Anàlisi disseny i implementació d'un portal per a clients vinculat amb SuiteCRM 

   Sánchez Fauste, Marc (2018)
   El propòsit d'aquest projecte és crear un portal web per a clients, que sigui adaptable a qualsevol empresa, que permeti als clients gestionar els serveis que tenen contractats, contractar nous serveis i gestionar ...
  • Aplicación web de apoyo al regante 

   Nunes de Oliveira, José David (2018-09)
   Este proyecto tiene por objetivo rediseñar una aplicación web que integrará diversas funcionalidades de apoyo al regante. Como punto de partida, en el IRTA tienen diversas aplicaciones propias, desarrolladas ad hoc en ...
  • Automatically Configuring Deep Q-Learning agents for the Berkeley Pacman project 

   Merino Pulido, Albert Eduard (2018-09)
   Recently, there have been several advances on integrating Deep Neural Networks (DNNs) and Reinforcement Learning (RL) algorithms. These efforts led to the development of Deep Q-Learning (DQL) algorithms which have been ...
  • Cálculo de la librería en hadoop y su integración en T_Coffee 

   Ujaque Perez, Oscar (2017-09)
   En este trabajo se va a investigar sobre una herramienta MSA denominada T_Coffee ( Tree-based Consistency Objective Function For alignment Evaluation ), que ha sido desarrollada en el Centro de Regulación Genómica (CRG) ...
  • Deduplication of Universitat de Lleida scholarly data 

   Berga Gatius, Albert (2017-07)
   In this project we have used data science tools and techniques to detect duplicated data in GREC repository, which contains information about the articles published by University of Lleida staff. We have used Locality-sensitive ...
  • Design and implementation of an Algorithm for an Author Disambiguation problem 

   Echeverria Rovira, Lluís (2017-09)
   Person name disambiguation is basic to distinguish persons that share the same name where unique identifiers are not defined. This problem is common in many domains, including digital libraries or data bases with ...
  • Design of a Semantic and Holistic Architecture for Sensor Data Integration 

   Corchero Rodríguez, Aitor (2014-09)
   To date, Semantic Sensor Web research and development has focused on establishing common techniques and practices that homogenize how to discover sensors, collect their data, integrate them, extract information from them, ...
  • Developing a board game recommender engine using Linked Data 

   Castellà Ponsarnau, David (2015-09)
   L’objectiu principal del treball és la familiarització amb eines de programació d’alt nivell, l’aprententatge de tècniques i conceptes que rodegen els paradigmes de la web semàntica i linked data i també la implementació ...
  • Diseño e implementación de una librería para soportar de forma eficiente tipos de datos bioinformáticos en Spark 

   Romero Batallé, Francisco (2018-09)
   Diseñar una librería basada en T-Coffee para soportar de forma eficiente tipos de datos bioinformáticos aprovechando las tecnologías Big data actuales.
  • Disseny d’un sistema de votació en Blockchain 

   Díaz Torres, Arnau (2018-09)
   Dins d'aquest treball ens hem proposat dissenyar un sistema criptogràfic o protocol de votació electrònica en blockchain. A aquest document l'acompanya una implementació que verifi ca les idees que es proposen i la ...
  • Disseny i implementació d’una aplicació web per al registre de fitxers utilitzant tecnologia blockchain 

   Rocamora Redondo, Rossend (2019-07)
   La finalitat d’aquest Treball de Final de Màster és la creació d’una prova d’existència de fitxers basada en la Blockchain de Bitcoin. Així doncs, es composa d’una petita aplicació en PHP que digereix un fitxer pujat ...
  • Estudi d'esquemes de signatura per a Smart Meters 

   Risco Amigó, Santiago (2014-09)
   Els anomenats Smart Meters són mesuradors del consum d'electricitat, que tenen com objectiu implementar un sistema de mesura automàtic i eficient que permeti realitzar facturacions molt més acurades de l'ús d'electricitat ...
  • Fly Over Your Big Data 

   Josa Llovera, Ivan (2017-09)
   La present memòria descriu el procés dut a terme durant el desenvolupament del Treball Final de Màster basat en la realització d'un projecte d'anàlisi, processat i visualització de grans quantitats de dades, altrament ...
  • Mechanical Dystopia: A roguelite videogame developed in Unity 

   Vila Almenara, Sergi (2017-07)
   Disseny i implementació d'un joc de gènere roguelite d'acció utilitzant el motor Unity. El jugador ha d'explorar masmorres amb enemics que haurà de cal derrotar utilitzant armes i conjurs màgics. En eliminar enemics, es ...
  • Mòdul d'optimització per a recursos del transport 

   Vall-llaura Salas, Adrià (2017-06)
   Aquest projecte s’ha desenvolupat per donar solució a un problema de l’ordre del dia d’una empresa de transports. Es basa en el disseny i implementació d’un model matemàtic que ha de permetre optimitzar i automatitzar el ...
  • Outfit recommendation system 

   Sanfeliu Prat, Robert (2013-09)
   Sistema de recomanació de conjunts de roba basat en conjunts de roba creats per una comunitat de persones interessades en la moda. Detecció de peçes de roba similars aplicant tècniques de clustering sobre dades obtingudes ...
  • Plataforma de integración laboral para personas con discapacidad 

   Ruiz Chacón, Miquel (2014-06)
   Desarrollo de una plataforma de integración laboral para personas con discapacidad. El proyecto surge de la necesidad de un cliente real. La solución tecnológica utilizada ha consistido en un portal web con arquitectura ...
  • Prediction of the User’s political trends with Twitter: SilvereyeTool 

   Solé Farré, Marc (2017-04)
   Amb aquest projecte s'han desenvolupat dues estratègies per analitzar la tendència política dels usuaris de Twitter. La primera d'elles es basa amb l'anàlisi dels sentiments dels tweets mentre que la segona es basa amb les ...
  • SEPA implementation on ILERNA online virtual campus 

   Jacçao, Luiz Fernando (2017-10)
   Application of knowledge of Informatics Engineering in the implementation of the SEPA pain.008.001.02 standard in a virtual campus. As part of the billing requirements through the Direct Debit payment method. The document ...
  • Verification of Self-Sovereign Identities in Ethereum applied to a Media Reuse Smart Contracts Scenario 

   Rovira Sánchez, Gerard (2019-03)
   As a decentralized blockchain network, Ethereum enables us to do immutable, tamper-proof and secure transactions. However, its current design makes it very difficult to trace the real owner behind an address, if not ...