Now showing items 1-2 of 2

  • Deduplication of Universitat de Lleida scholarly data 

   Berga Gatius, Albert (2017-07)
   In this project we have used data science tools and techniques to detect duplicated data in GREC repository, which contains information about the articles published by University of Lleida staff. We have used Locality-sensitive ...
  • Fly Over Your Big Data 

   Josa Llovera, Ivan (2017-09)
   La present memòria descriu el procés dut a terme durant el desenvolupament del Treball Final de Màster basat en la realització d'un projecte d'anàlisi, processat i visualització de grans quantitats de dades, altrament ...