Now showing items 1-1 of 1

    • Guia per al disseny d’interfícies d’usuari 

      Gorgues Manzanares, Aida (2020-07)
      Aquest projecte neix de la necessitat d'organització durant la creació o anàlisis del disseny d'una interfície informàtica. La realització del treball m'ha fet prendre consciència de la incalculable quantitat de sign ...