Now showing items 1-3 of 3

  • Anàlisi disseny i implementació d'un portal per a clients vinculat amb SuiteCRM 

   Sánchez Fauste, Marc (2018)
   El propòsit d'aquest projecte és crear un portal web per a clients, que sigui adaptable a qualsevol empresa, que permeti als clients gestionar els serveis que tenen contractats, contractar nous serveis i gestionar ...
  • Aplicación web de apoyo al regante 

   Nunes de Oliveira, José David (2018-09)
   Este proyecto tiene por objetivo rediseñar una aplicación web que integrará diversas funcionalidades de apoyo al regante. Como punto de partida, en el IRTA tienen diversas aplicaciones propias, desarrolladas ad hoc en ...
  • Fly Over Your Big Data 

   Josa Llovera, Ivan (2017-09)
   La present memòria descriu el procés dut a terme durant el desenvolupament del Treball Final de Màster basat en la realització d'un projecte d'anàlisi, processat i visualització de grans quantitats de dades, altrament ...