Now showing items 1-2 of 2

  • Desenvolupament d’una aplicació mòbil multiplataforma a l’empresa 

   Friz Rodríguez, Franco Ignacio (2020-09)
   En finalitzar els meus estudis d’Enginyeria Informàtica a la Universitat de Lleida, vaig decidir començar el Màster Dual en Enginyeria informàtica a Lleida. Aquesta formació Dual implica la integració al mercat laboral ...
  • Guia per al disseny d’interfícies d’usuari 

   Gorgues Manzanares, Aida (2020-07)
   Aquest projecte neix de la necessitat d'organització durant la creació o anàlisis del disseny d'una interfície informàtica. La realització del treball m'ha fet prendre consciència de la incalculable quantitat de sign ...