Now showing items 1-3 of 3

  • Disseny d’un sistema de votació en Blockchain 

   Díaz Torres, Arnau (2018-09)
   Dins d'aquest treball ens hem proposat dissenyar un sistema criptogràfic o protocol de votació electrònica en blockchain. A aquest document l'acompanya una implementació que verifi ca les idees que es proposen i la ...
  • Estudi d'esquemes de signatura per a Smart Meters 

   Risco Amigó, Santiago (2014-09)
   Els anomenats Smart Meters són mesuradors del consum d'electricitat, que tenen com objectiu implementar un sistema de mesura automàtic i eficient que permeti realitzar facturacions molt més acurades de l'ús d'electricitat ...
  • Xarxes vehiculars: Implementació d’un protocol criptogràfic basat en la Identitat 

   Jordana Gavieiro, Meritxell (2018-07)
   Una xarxa vehicular, coneguda en sigles angleses com a VANET (Vehicular Ad-hoc NETwork) és, com el seu nom indica, una xarxa ad-hoc on els seus nodes són vehicles. Una xarxa ad-hoc és un tipus de xarxa en la que no hi ha ...