Now showing items 1-1 of 1

    • Estudi d'esquemes de signatura per a Smart Meters 

      Risco Amigó, Santiago (2014-09)
      Els anomenats Smart Meters són mesuradors del consum d'electricitat, que tenen com objectiu implementar un sistema de mesura automàtic i eficient que permeti realitzar facturacions molt més acurades de l'ús d'electricitat ...