Now showing items 1-1 of 1

    • Wikidata Liquid Galaxy visualization 

      Barbosa Costa, Guillem (2017-09)
      Visualització de dades de la Wikidata al sistema de Liquid Galaxy. S'ha dissenyat un sistema que faci consultes en temps real al emmagatzematge de la wikidata i mostri la informació a través de la tecnologia del Liquid ...