Now showing items 28-47 of 53

  • Disseny i implementació d’una aplicació web per al registre de fitxers utilitzant tecnologia blockchain 

   Rocamora Redondo, Rossend (2019-07)
   La finalitat d’aquest Treball de Final de Màster és la creació d’una prova d’existència de fitxers basada en la Blockchain de Bitcoin. Així doncs, es composa d’una petita aplicació en PHP que digereix un fitxer pujat ...
  • eCut, a new cloud-based decision support system to improve productivity in meat-packing plants. Based on a microservice architecture to handle executions in OpenNebula environments 

   Florensa Cazorla, Dídac (2019-07)
   Thepigfarmingsectorisaverycompetitivebusiness where innovation is a key factor. On the research side, there exists a large body of models and research that too often do no reach real companies for practical use. In this ...
  • Efficient smishing detector using Machine Learning techniques 

   Truchero Visa, Roger (2021-07)
   The main reason for studying and carrying out this project is the interest in the burning problem, in the company where I currently work. To be able to protect our users from text messages with malicious content we need ...
  • Escape room generator module 

   Planes Seuma, Xavier (2019-09)
   Nowadays we live in a society were video games have a deep cultural impact. Not only are very present in modern life, but they are also a powerful economical engine. At the same time, the escape room phenomenon is its ...
  • Estudi d'esquemes de signatura per a Smart Meters 

   Risco Amigó, Santiago (2014-09)
   Els anomenats Smart Meters són mesuradors del consum d'electricitat, que tenen com objectiu implementar un sistema de mesura automàtic i eficient que permeti realitzar facturacions molt més acurades de l'ús d'electricitat ...
  • Fly Over Your Big Data 

   Josa Llovera, Ivan (2017-09)
   La present memòria descriu el procés dut a terme durant el desenvolupament del Treball Final de Màster basat en la realització d'un projecte d'anàlisi, processat i visualització de grans quantitats de dades, altrament ...
  • Geoestadistic: Control georeferenciat de plagues 

   Jiménez Duró, Joan Josep (2019-06)
   En aquest projecte s'estudia el sistema de control de plagues existent en una empresa del sector amb més de 20 anys d'experiència en el control de plagues i es proposa implementar un nou sistema multiplataforma fàcilment ...
  • Gestió documental i transformació digital 

   Ballber i Botey, Josep (2019-09)
   En aquesta memòria vull reflectir el resultat de més d’un any de treball compaginant la formació acadèmica d’estudis de Màster en Enginyeria Informàtica a la Universitat de Lleida amb la el món laboral com a enginyer ...
  • Guia per al disseny d’interfícies d’usuari 

   Gorgues Manzanares, Aida (2020-07)
   Aquest projecte neix de la necessitat d'organització durant la creació o anàlisis del disseny d'una interfície informàtica. La realització del treball m'ha fet prendre consciència de la incalculable quantitat de sign ...
  • Implementation of a Telegram chatbox and webplatform for hypertension 

   Expósito Solis, Antonio (2020-09)
   Introduction Hypertension is a disease that if not treated properly can cause serious symptoms or even, depending on the case, can lead to death. That is why a telegram bot has been created so that users suffering ...
  • Machine Learning techniques for detection of contaminated seeds of wheat 

   Câmara Pereira, Rafael (2022-09)
   Nowadays, we have a big amount of regulations regarding the limitations in the consumption of different substances that can harm our health, enabling us to have a healthier lifestyle. We are also living in an era of a ...
  • Mechanical Dystopia: A roguelite videogame developed in Unity 

   Vila Almenara, Sergi (2017-07)
   Disseny i implementació d'un joc de gènere roguelite d'acció utilitzant el motor Unity. El jugador ha d'explorar masmorres amb enemics que haurà de cal derrotar utilitzant armes i conjurs màgics. En eliminar enemics, es ...
  • Modelo De Proceso Centrado En El Usuario (Mpiu+a) Como Metodología Ágil Aplicado A Un Proyecto De Software 

   Meusburgger Alzate, Mahicol (2019-09)
   “Valoramos más a los individuos y su interacción que a los procesos y las herramientas. La producción basada en procesos persigue que la calidad del resultado sea consecuencia del know-how “explicitado” en los procesos, ...
  • Monitorització de les activitats d’animals de granja mitjançant intel·ligència artificial 

   Ghenghiu, Alex (2019-07)
   An important factor for farms earnings is to detect animals illness on its early stages. The sooner the disease is detected, the less cost it takes to treat it. One way to determine if a cow isn’t healthy is that the ...
  • Mòdul d'optimització per a recursos del transport 

   Vall-llaura Salas, Adrià (2017-06)
   Aquest projecte s’ha desenvolupat per donar solució a un problema de l’ordre del dia d’una empresa de transports. Es basa en el disseny i implementació d’un model matemàtic que ha de permetre optimitzar i automatitzar el ...
  • NoQard: Configurador de menús online 

   López Sorribes, Sergi (2020-10)
   En els últims mesos, la població mundial ha estat protagonista de la pandèmia del virus COVID-19, un fet històric que marcarà un abans i un després dins de la nostra societat. Aquesta pandèmia ha obligat als governs ...
  • Outfit recommendation system 

   Sanfeliu Prat, Robert (2013-09)
   Sistema de recomanació de conjunts de roba basat en conjunts de roba creats per una comunitat de persones interessades en la moda. Detecció de peçes de roba similars aplicant tècniques de clustering sobre dades obtingudes ...
  • Plataforma de integración laboral para personas con discapacidad 

   Ruiz Chacón, Miquel (2014-06)
   Desarrollo de una plataforma de integración laboral para personas con discapacidad. El proyecto surge de la necesidad de un cliente real. La solución tecnológica utilizada ha consistido en un portal web con arquitectura ...
  • Prediction of the User’s political trends with Twitter: SilvereyeTool 

   Solé Farré, Marc (2017-04)
   Amb aquest projecte s'han desenvolupat dues estratègies per analitzar la tendència política dels usuaris de Twitter. La primera d'elles es basa amb l'anàlisi dels sentiments dels tweets mentre que la segona es basa amb les ...
  • Predictive information system based on Google Analytics 

   Martínez Villalba, Antony Yesid (2022-03)
   Desarrollo de un nuevo sistema de información basado en Google Analytics en el cual sea posible: reunir, extraer, almacenar datos de dimensiones y métricas de cuentas GA y generar comparativas que ayuden a la toma de ...