Ara es mostren els elements 1-20 de 53

  • Outfit recommendation system 

   Sanfeliu Prat, Robert (2013-09)
   Sistema de recomanació de conjunts de roba basat en conjunts de roba creats per una comunitat de persones interessades en la moda. Detecció de peçes de roba similars aplicant tècniques de clustering sobre dades obtingudes ...
  • Plataforma de integración laboral para personas con discapacidad 

   Ruiz Chacón, Miquel (2014-06)
   Desarrollo de una plataforma de integración laboral para personas con discapacidad. El proyecto surge de la necesidad de un cliente real. La solución tecnológica utilizada ha consistido en un portal web con arquitectura ...
  • Estudi d'esquemes de signatura per a Smart Meters 

   Risco Amigó, Santiago (2014-09)
   Els anomenats Smart Meters són mesuradors del consum d'electricitat, que tenen com objectiu implementar un sistema de mesura automàtic i eficient que permeti realitzar facturacions molt més acurades de l'ús d'electricitat ...
  • Design of a Semantic and Holistic Architecture for Sensor Data Integration 

   Corchero Rodríguez, Aitor (2014-09)
   To date, Semantic Sensor Web research and development has focused on establishing common techniques and practices that homogenize how to discover sensors, collect their data, integrate them, extract information from them, ...
  • Developing a board game recommender engine using Linked Data 

   Castellà Ponsarnau, David (2015-09)
   L’objectiu principal del treball és la familiarització amb eines de programació d’alt nivell, l’aprententatge de tècniques i conceptes que rodegen els paradigmes de la web semàntica i linked data i també la implementació ...
  • Prediction of the User’s political trends with Twitter: SilvereyeTool 

   Solé Farré, Marc (2017-04)
   Amb aquest projecte s'han desenvolupat dues estratègies per analitzar la tendència política dels usuaris de Twitter. La primera d'elles es basa amb l'anàlisi dels sentiments dels tweets mentre que la segona es basa amb les ...
  • Mòdul d'optimització per a recursos del transport 

   Vall-llaura Salas, Adrià (2017-06)
   Aquest projecte s’ha desenvolupat per donar solució a un problema de l’ordre del dia d’una empresa de transports. Es basa en el disseny i implementació d’un model matemàtic que ha de permetre optimitzar i automatitzar el ...
  • Mechanical Dystopia: A roguelite videogame developed in Unity 

   Vila Almenara, Sergi (2017-07)
   Disseny i implementació d'un joc de gènere roguelite d'acció utilitzant el motor Unity. El jugador ha d'explorar masmorres amb enemics que haurà de cal derrotar utilitzant armes i conjurs màgics. En eliminar enemics, es ...
  • Deduplication of Universitat de Lleida scholarly data 

   Berga Gatius, Albert (2017-07)
   In this project we have used data science tools and techniques to detect duplicated data in GREC repository, which contains information about the articles published by University of Lleida staff. We have used Locality-sensitive ...
  • Fly Over Your Big Data 

   Josa Llovera, Ivan (2017-09)
   La present memòria descriu el procés dut a terme durant el desenvolupament del Treball Final de Màster basat en la realització d'un projecte d'anàlisi, processat i visualització de grans quantitats de dades, altrament ...
  • Design and implementation of an Algorithm for an Author Disambiguation problem 

   Echeverria Rovira, Lluís (2017-09)
   Person name disambiguation is basic to distinguish persons that share the same name where unique identifiers are not defined. This problem is common in many domains, including digital libraries or data bases with ...
  • Cálculo de la librería en hadoop y su integración en T_Coffee 

   Ujaque Perez, Oscar (2017-09)
   En este trabajo se va a investigar sobre una herramienta MSA denominada T_Coffee ( Tree-based Consistency Objective Function For alignment Evaluation ), que ha sido desarrollada en el Centro de Regulación Genómica (CRG) ...
  • Wikidata Liquid Galaxy visualization 

   Barbosa Costa, Guillem (2017-09)
   Visualització de dades de la Wikidata al sistema de Liquid Galaxy. S'ha dissenyat un sistema que faci consultes en temps real al emmagatzematge de la wikidata i mostri la informació a través de la tecnologia del Liquid ...
  • SEPA implementation on ILERNA online virtual campus 

   Jacçao, Luiz Fernando (2017-10)
   Application of knowledge of Informatics Engineering in the implementation of the SEPA pain.008.001.02 standard in a virtual campus. As part of the billing requirements through the Direct Debit payment method. The document ...
  • Anàlisi disseny i implementació d'un portal per a clients vinculat amb SuiteCRM 

   Sánchez Fauste, Marc (2018)
   El propòsit d'aquest projecte és crear un portal web per a clients, que sigui adaptable a qualsevol empresa, que permeti als clients gestionar els serveis que tenen contractats, contractar nous serveis i gestionar ...
  • Xarxes vehiculars: Implementació d’un protocol criptogràfic basat en la Identitat 

   Jordana Gavieiro, Meritxell (2018-07)
   Una xarxa vehicular, coneguda en sigles angleses com a VANET (Vehicular Ad-hoc NETwork) és, com el seu nom indica, una xarxa ad-hoc on els seus nodes són vehicles. Una xarxa ad-hoc és un tipus de xarxa en la que no hi ha ...
  • Automatically Configuring Deep Q-Learning agents for the Berkeley Pacman project 

   Merino Pulido, Albert Eduard (2018-09)
   Recently, there have been several advances on integrating Deep Neural Networks (DNNs) and Reinforcement Learning (RL) algorithms. These efforts led to the development of Deep Q-Learning (DQL) algorithms which have been ...
  • Aplicación web de apoyo al regante 

   Nunes de Oliveira, José David (2018-09)
   Este proyecto tiene por objetivo rediseñar una aplicación web que integrará diversas funcionalidades de apoyo al regante. Como punto de partida, en el IRTA tienen diversas aplicaciones propias, desarrolladas ad hoc en ...
  • Analysis of tourism in Catalonia using Twitter data 

   Pascual Badia, Josep (2018-09)
   This scientific paper is about analyzing the tourism in Catalonia with Twitter data.It details how to achieve a valid data analysis using building software and the validation of the data obtained through this software and ...
  • Disseny d’un sistema de votació en Blockchain 

   Díaz Torres, Arnau (2018-09)
   Dins d'aquest treball ens hem proposat dissenyar un sistema criptogràfic o protocol de votació electrònica en blockchain. A aquest document l'acompanya una implementació que verifi ca les idees que es proposen i la ...