Now showing items 1-6 of 6

  • Desenvolupament d'un dispositiu d'avaluació de la qualitat del cel per al control de la contaminació lumínica 

   Forradellas Conte, Oscar (2016-09)
   El present treball consisteix en el desenvolupament d’un dispositiu d’avaluació de la qualitat del cel per al control de la contaminació lumínica. Es tracta d’un mercat amb molt poca oferta. La contaminació lumínica és ...
  • Desenvolupament d'una plataforma pel control ambiental d'una nau avícola 

   Borda Folch, Francesc; Garcia Calsina, Marc (2017)
   El projecte descrit en aquesta memòria consisteix en el desenvolupament d’una plataforma pel control ambiental d’una nau avícola amb l’objectiu de poder controlar el benestar animal i tenir una idea de l’evolució dels ...
  • Disseny d'un dispensador de píndoles programable 

   Villanueva Sert, Roger (2015-06)
   El treball realitzat consisteix en el disseny i la creació d’un prototip de dispensador de píndoles. En el projecte s’ha partit d’una idea que suposa una innovació respecte als productes que es troben a la venda, intentant ...
  • Disseny i implementació d'un "data logger" per la supervisió d'aigües en col·lectors 

   Vidal Urgelés, Maria del Mar (2021-09)
   El projecte s’ha centrat en el disseny i implementació d’un data logger amb l’objectiu de mesurar i enregistrar les dades per poder dur a terme una supervisió de les aigües dels col·lectors. Amb aquest propòsit s’han ...
  • Ligths 

   Gilabert Llop, Ramon (2016-06)
   Ligths is the confluence born of combining the worlds of electronics and computer science to create a solution that fits right into the paradigm of the Internet of Things. This project, defined as a platform and culminated ...
  • Monitorització de ruscs d'abelles 

   Tudel Aguilà, Carles (2015-09)
   L’apicultura és una de les especialitzacions de la ramaderia que a l’actualitat encara es manté sense gairebé cap tipus de tecnologia associada. Els ruscs continuen funcionant de forma similar a fa milers d’anys, on les ...