Now showing items 77-82 of 82

  • Simulació i disseny d'un sistema per mesurar experimentalment el cop d'ariet 

   Guerrero Raymat, Roger; Farràs Roqué, Sergi (2019-05)
   Es pretén dissenyar i construir una instal·lació de laboratori per provocar el cop d'ariet i mesurar-ne els seus paràmetres. Es contempla: desenvolupament d'una rutina en Matlab, realització de simulacions amb Allievi, ...
  • Sistema de refrigeració d’una bateria de cotxe elèctric 

   Díez Fontanet, Isabel (2017-06)
   Atès que els vehicles elèctrics (VEs) són, actualment, considerats els successors més prometedors dels cotxes de combustió interna convencionals, una gran quantitat d’esforç i diners són invertits anualment per resoldre ...
  • Sistema dinàmic PCM en parets 

   Bonjorn Cervera, Adrià (2019-07)
   La finalitat d’aquest projecte és fer el disseny del sistema mecànic que permet la mobilitat del material de canvi de fase i garanteix la seva funcionalitat. Es farà un estudi de les diferents alternatives per tal d’arribar ...
  • Transformació d'equip tallagespa propulsat per motor tèrmic a motor elèctric 

   Moreno Bifet, Abel (2019-11)
   Aquest treball es centra en l’estudi tècnic i econòmic de la substitució d’un motor de combustió instal·lat en un tallagespa, per un motor elèctric, incloent les bateries. Primer es caracteritzarà el sistema de transmissió ...
  • Ús de l'energía solar fotovoltaica en el sector agrícola 

   Sisó Fernández, Néstor (2020-10)
   El trabajo pretende dar a conocer nuevas metodologías de aplicación de la energía fotovoltaica, e intenta plasmarlo a una situación real. Se fragmenta principalmente en el estudio de dos casos de utilización, de instalaciones ...
  • Viability study of a Ros Roca vehicle for three differentcollecting systems (RCV) 

   Martí Cuberes, Pau (2021-07)
   As human beings, we are constantly generating waste, whether it is related to food, or simply objects that lose their value and end up in the rubbish. These actions produce a lot of waste in our daily lives, which is ...