Now showing items 21-40 of 64

  • Desenvolupament d'una aplicació web per gestionar les actuacions en granges 

   Nedelcu, Lucian Marian (2018-06)
   Aquest projecte té com finalitat desenvolupar un mòdul de gestió de tasques, treballant dins d’un context agrícola. L’equip de comerç va descobrir que els grangers tenien molt d’interès en la planificació i organització del ...
  • Certificació de documents mitjançant blockchain 

   Dueñas Triguero, Manel (2018-06)
   El projecte desenvolupa una aplicació web amb arquitectura client servidor. La part del client estarà construïda amb Angular i la part del servidor proporcionarà una API REST mitjançant Spring Framework. Oferirà un ...
  • Desarrollo de aplicación web para la gestión del consumo en la comunidad de vecinos Carme Laforet 

   Grau Dalmau, Sergi (2018-06)
   El siguiente proyecto de final de grado, consiste en el desarrollo de una aplicación web Responsive con la que se pretende sustituir la función que por el momento ocupa el administrador de fincas, de la comunidad de vecinos ...
  • Wep app to integrate, compare and visualize DNA 

   Arqués Vall, Roger; Ribalta Gené, Marc (2018-05)
   The purpose of this project is to provide a web application to biology researchers interested in the salmo-trutta specie. The team has developed a platform that makes possible the search and comparision of information, ...
  • Anàlisi i millora de l'accessibilitat als sistemes informàtics pels alumnes del centre Aremi de Lleida 

   Villarte Artigues, Genís (2017-09)
   El present projecte tracta de l’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en les persones amb discapacitat, concretament als alumnes del centre AREMI de Lleida. En el projecte es pretén millorar la qualitat de ...
  • Smart Agro Visualization Tool 

   Calvo García, Javier (2017-09)
   La realización del proyecto tiene como objetivos los siguientes puntos: Desarrollar una aplicación que muestre información útil al usuario en tiempo real. Implementar la aplicación para que se ejecute de la forma más ...
  • Implementació d’un protocol segur per a jocs distribuïts amb llançament de daus 

   Moya Farré, Xavier (2017-09)
   Aquest treball consta de dues parts. En primer lloc s’ha desenvolupat un protocol de llançament de dau segur per jocs distribuïts. És un protocol el qual permet que dos o més jugadors separats geogràficament puguin dur ...
  • A cloud decision support system for sow farms 

   Florensa Cazorla, Dídac (2017-09)
   Optimization models are being more used to tackle agro-business prob- lems. This way, cloud computing, machine learning, big data, internet of things and optimization are key factors in the innovation of the sector. ...
  • Desarrollo de aplicación web de retos para el tratamiento de pacientes con dolor crónico 

   Montilla Romia, Gerard (2017-09)
   Esta aplicación pretende ser un complemento al Portal sobre Dolor Crónico en la que los usuarios puedan encontrar una serie de retos con los que divertirse a medida que interiorizan los contenidos ofrecidos por dicho ...
  • Herramienta para la abstracción de complejidad de con guración de switches de acceso 

   Mèlich Pelegrí, Jordi (2017-09)
   El objetivo del trabajo consiste en diseñar e implementar una herramienta de configuración básica de switch de acceso con el objetivo de abstraer complejidad de configuración de equipos de red y permitir que las ...
  • My Meteorological Station 

   Farre Gómez, Gerard (2017-09)
   L'objectiu del projecte consisteix a crear una estació meteorològica casolana, usant una Raspberry Pi, dotada d'interacció amb les tecnologies Physical Web, Liquid Galaxy i Google Assistant. La Raspberry Pi serà l'encarregada ...
  • CatDetect, a framework for detecting Catalan tweets 

   Plaza Cagigós, Sergi (2017-09)
   This work deals with language detection. It includes new proposals ranging from lexicon and morphological analysis to an increasing use of machine learning solutions. In this case, the language study is focused on Catalan, ...
  • Implementation of a chat application for developers 

   Rovira Sánchez, Gerard (2017-09)
   This dissertation describes the process of the development of a chat application for developers, from a mere idea to a working cloud service. The author has built a real time platform that makes it easy to have a group ...
  • Millora heurística per avaluar interfícies d’usuari: principis, eina i índex d’usabilitat 

   Bonell Falip, Francesc Xavier (2017-07)
   En aquest projecte es presenta una eina d’avaluació d’interfícies d’usuari i pàgines web formada per un conjunt heurístic formulat a partir de la integració dels principis redactats per Tognazzini i Nielsen. Per això, s’han ...
  • Accesibilidad en los MOOC 

   Quijano Rodríguez, Julio (2017-07)
   A lo largo de todo el trabajo 'Accesibilidad en los MOOC', se presentarán y explicarán los MOOC (Massive Online Open Course) también conocidos, en español, como COMA (Curso Online Masivo en Abierto), cuándo empezaron a ...
  • Escape Room VR 

   Planes Seuma, Xavier (2017-07)
   La indústria de l’entreteniment n’està sent la gran beneficiada, ja que la majoria d’aplicacions tenen finalitats lúdiques. El concepte de videojoc s’ha vist influenciat per l’aparició d’aquesta tecnologia. Molts dels grans ...
  • Desenvolupament d'una app per a Tecnosolucions 

   Sàez Melcior, Carles (2017)
   Tecnosolucions, una empresa de la província, en ple creixement, vol estar a l’alçada de tot aquest canvi. Sent així, ha presentat un projecte a la nostra universitat per a poder començar poc a poc, sol·licitant un assessorament ...
  • Distributed Social Network Analyzer 

   Cemeli Sánchez, Joel (2017-06)
   Es tracta d'un sistema d'anàlisis de xarxes socials, mitjançant computació en grafs sobre un clúster amb el framework Apache Spark. Consta de diverses parts, tant la preparació i configuració del clúster, com la descarrega ...
  • Instal·lació, configuració i validació d’un clúster BigData 

   Jiménez Duró, Joan Josep (2017)
   Aquest projecte consisteix en la realització del desplegament i configuració d'un clúster híbrid d'investigació BigData basat en Hadoop que permeti l'execució eficient d'aplicacions BigData en un entorn multiusuari. Aquest ...
  • Visualización de valencia (Pleasure-Dominance-Arousal) en el dispositivo MUSE 

   Bonet Lambea, Javier (2017-06)
   En los últimos años, el progreso tecnológico de los dispositivos móviles, ha propiciado su popularización, hasta el punto en que resulta complicado imaginar un día a día sin smartphones. Debido al gran crecimiento y ...