Now showing items 21-40 of 102

  • Generació de contingut web accessible per a tothom: cas d'un Plug-in per a WordPress 

   Labara Olvera, Eric (2016-07)
   El treball que s'ha realitzat durant els últims mesos parteix d'una aplicació web sorgida a partir de la tesi doctoral de la doctora Afra Pascual titulada "Accesibilidad en entornos web interactivos: superación de las ...
  • TMGMT memory: adding memory capabilities to the translation management tool 

   Reñé Claramunt, Eduard (2016-09)
   In the context of the CMS (Content Management System) on of the most used solutions is Drupal, a CMS which its best parts are its modularity, the big number of modules for it and the huge community mantaining Drupal and ...
  • Desenvolupament d'una aplicació web en el context d'una empresa real 

   Musté Mateos, Noemí (2016-09)
   Aquest projecte es tracta d'una aplicació web per al control i gestió de les tasques que es duen a terme a l'empresa Sofos Energia, més concretament en el Departament de Manteniment. Aquesta empresa es dedica a les ...
  • Desenvolupament d'una app per a Tecnosolucions 

   Sàez Melcior, Carles (2017)
   Tecnosolucions, una empresa de la província, en ple creixement, vol estar a l’alçada de tot aquest canvi. Sent així, ha presentat un projecte a la nostra universitat per a poder començar poc a poc, sol·licitant un assessorament ...
  • Instal·lació, configuració i validació d’un clúster BigData 

   Jiménez Duró, Joan Josep (2017)
   Aquest projecte consisteix en la realització del desplegament i configuració d'un clúster híbrid d'investigació BigData basat en Hadoop que permeti l'execució eficient d'aplicacions BigData en un entorn multiusuari. Aquest ...
  • Desenvolupament d’una aplicació híbrida per realitzar pagaments MasterPass 

   Casajús Ripoll, Denis (2017-06)
   Aplicació realitzada en l'empresa GF, la qual permet realitzar pagaments Masterpass a través de la pròpia aplicació. Està desenvolupada per Ios, Android i Windows Phone.
  • Distributed Social Network Analyzer 

   Cemeli Sánchez, Joel (2017-06)
   Es tracta d'un sistema d'anàlisis de xarxes socials, mitjançant computació en grafs sobre un clúster amb el framework Apache Spark. Consta de diverses parts, tant la preparació i configuració del clúster, com la descarrega ...
  • Visualización de valencia (Pleasure-Dominance-Arousal) en el dispositivo MUSE 

   Bonet Lambea, Javier (2017-06)
   En los últimos años, el progreso tecnológico de los dispositivos móviles, ha propiciado su popularización, hasta el punto en que resulta complicado imaginar un día a día sin smartphones. Debido al gran crecimiento y ...
  • Escape Room VR 

   Planes Seuma, Xavier (2017-07)
   La indústria de l’entreteniment n’està sent la gran beneficiada, ja que la majoria d’aplicacions tenen finalitats lúdiques. El concepte de videojoc s’ha vist influenciat per l’aparició d’aquesta tecnologia. Molts dels grans ...
  • Millora heurística per avaluar interfícies d’usuari: principis, eina i índex d’usabilitat 

   Bonell Falip, Francesc Xavier (2017-07)
   En aquest projecte es presenta una eina d’avaluació d’interfícies d’usuari i pàgines web formada per un conjunt heurístic formulat a partir de la integració dels principis redactats per Tognazzini i Nielsen. Per això, s’han ...
  • Accesibilidad en los MOOC 

   Quijano Rodríguez, Julio (2017-07)
   A lo largo de todo el trabajo 'Accesibilidad en los MOOC', se presentarán y explicarán los MOOC (Massive Online Open Course) también conocidos, en español, como COMA (Curso Online Masivo en Abierto), cuándo empezaron a ...
  • Implementation of a chat application for developers 

   Rovira Sánchez, Gerard (2017-09)
   This dissertation describes the process of the development of a chat application for developers, from a mere idea to a working cloud service. The author has built a real time platform that makes it easy to have a group ...
  • Anàlisi i millora de l'accessibilitat als sistemes informàtics pels alumnes del centre Aremi de Lleida 

   Villarte Artigues, Genís (2017-09)
   El present projecte tracta de l’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació en les persones amb discapacitat, concretament als alumnes del centre AREMI de Lleida. En el projecte es pretén millorar la qualitat de ...
  • Implementació d’un protocol segur per a jocs distribuïts amb llançament de daus 

   Moya Farré, Xavier (2017-09)
   Aquest treball consta de dues parts. En primer lloc s’ha desenvolupat un protocol de llançament de dau segur per jocs distribuïts. És un protocol el qual permet que dos o més jugadors separats geogràficament puguin dur ...
  • My Meteorological Station 

   Farre Gómez, Gerard (2017-09)
   L'objectiu del projecte consisteix a crear una estació meteorològica casolana, usant una Raspberry Pi, dotada d'interacció amb les tecnologies Physical Web, Liquid Galaxy i Google Assistant. La Raspberry Pi serà l'encarregada ...
  • Desarrollo de aplicación web de retos para el tratamiento de pacientes con dolor crónico 

   Montilla Romia, Gerard (2017-09)
   Esta aplicación pretende ser un complemento al Portal sobre Dolor Crónico en la que los usuarios puedan encontrar una serie de retos con los que divertirse a medida que interiorizan los contenidos ofrecidos por dicho ...
  • Herramienta para la abstracción de complejidad de con guración de switches de acceso 

   Mèlich Pelegrí, Jordi (2017-09)
   El objetivo del trabajo consiste en diseñar e implementar una herramienta de configuración básica de switch de acceso con el objetivo de abstraer complejidad de configuración de equipos de red y permitir que las ...
  • Smart Agro Visualization Tool 

   Calvo García, Javier (2017-09)
   La realización del proyecto tiene como objetivos los siguientes puntos: Desarrollar una aplicación que muestre información útil al usuario en tiempo real. Implementar la aplicación para que se ejecute de la forma más ...
  • CatDetect, a framework for detecting Catalan tweets 

   Plaza Cagigós, Sergi (2017-09)
   This work deals with language detection. It includes new proposals ranging from lexicon and morphological analysis to an increasing use of machine learning solutions. In this case, the language study is focused on Catalan, ...
  • A cloud decision support system for sow farms 

   Florensa Cazorla, Dídac (2017-09)
   Optimization models are being more used to tackle agro-business prob- lems. This way, cloud computing, machine learning, big data, internet of things and optimization are key factors in the innovation of the sector. ...