Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc-nd (c) Reverter et al., Comunidad Virtual Ciencias del Deporte, Universidad Autónoma de Madrid, 2012
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc-nd (c) Reverter et al., Comunidad Virtual Ciencias del Deporte, Universidad Autónoma de Madrid, 2012