Els fitxers de llicència següents estan associats amb aquest element:

cc-by-nc (c)  Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2012
Aquest document està subjecte a una llicència Creative Commons.cc-by-nc (c) Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), 2012